نظرات ۱

  • سپهر

    وقتی تونس تونسته همچین نتیجه ای رو بگیره فکر نکنم سخت باشه برای ما از اسپانیا مساوی بگیریم و یا حتی برد
    توی خلاصه بازی تونس خیلی بیشتر موقعیت داشتش