نظرات ۱

  • سرمربی

    به یادشماره 1 های بی نظیر وتکرارنشدنی تیم ملی ناصرخان حجازی فقید وآقای عابدزاده که مظهراستعداد اخلاق و وفاداری بودن...