نظرات ۱

  • kazi

    خدایش بد نباختیم، از این بابت میگم چون از جوانا استفاده کرده بود مربی. فقط باید رو لیبرو تیم نمیدونم درست نوشتم، خیلی کار بشه. از لیبرو دوم استفاده شده بود که کار خوبی بود، ولی لطف کنید با دقت ببینید تو این سه تا ست آیا بود و نبودش واسه تیم تاثیریم داشت یا نه