نظرات ۱

  • زیتون

    دقیق مث تکلی که روی پای دژاگه شد تو بازی با آرژانتین
    حیف