نظرات ۱

  • iran

    بجز یک ربع اول پرتغال تو گونی بود جلو مراکش. اگه قرار باشه امتیاز بگیریم از همین پرتغاله نه اسپانیا!!!