نظرات ۱

  • ايرج

    هر چند این خصیصه تو ذات ماست که دوست داریم دیگران ازمون تعریف کنن ولی ما این کارشناسا رو مجبور و اجیر نکردیم برامون حماسه سرایی کنن. قطعن تیممون خوب بازی کرده که مورد توجه واقع شده.
    شاید خیلی از هموطنامون به تاکتیک دفاعی کیروش نقد داشته باشن ولی می بینیم که نخبگان فوتبال دنیا دارن از تیممون تمجید میکنن و این یعنی صحه گذاشتن بر استراتژی کیروش.
    صد البته آیتمهای مهمی مثل گیرایی و هوش بالا، تاکتیک پذیری و فیزیک عالی بدنی بچه ها باعث موفقیت تفکرات کیروش شده.