نظرات ۱

  • محمدمهدی

    سردار این توهین و قضاوت اشتباه مردم بزرگترت میکنه مرد.موفق باشی سردار مهاجمان اریایی.