نظرات ۲

  • حــافــظ

    جام جهانی بدون برزیل!!!!! معنی نداره

  • Amir

    واقعا حیف شد. چی میشدددددددد بازی پر حرارات فرانسه - برزیل ....که جاشو داد به نبر یخی فرانسه - بلژِیک! چه بازی تاریخی از دست دادیم...چطور آگوستو و کوتینیو اون موقعیت های استثنائی خراب کردن و کاشکی آلیسون بهتر تو دروازه عمل می کرد!