نظرات ۵

 • تهران تراختورچیلاری

  تماشا گرا بازیرو خراب کردن...کجا داریم میرم ما؟؟؟

 • mostafa

  تانیم فصل نمیشه توقع داشت بعدش قهرمانیم

 • قرمز

  واقعا متاسفم برای مسئولین که برگزاری این بازی را به عهده داشتند خدا رو شکر بازیکنان پرسپولیس سالم اومدن بیرون به گفته مربی اس خوزستان سنگگگگگ تمام گذاشتن

 • پرسپولیس

  تو تیمه استقلاله خوزستان پرسپولیسی نبود متاسفانه

 • 24ابدی

  مربی اس خوزستان تماشاگرا سنگ تموم گذاشتن؟!!!!
  اونا سنگ ها رو تموم کردن چیزی نداشتن:))
  این درستشه