نتیجه دیدار استقلال ایران-السد قطر؟ (سوال پیامکی نود 29 مرداد)

۱۸۶۹

نظرات ۱

  • امیر.شكوهی

    برد قطعاً با ماست.