کشتی فرنگی آسیایی: تغییر باخت 1-7 به برد با ضربه فنی توسط محمدرضا گرایی برابر حریف ازبک

۴۰۳۸

نظرات ۰

اولین نظر را ثبت کن