کشتی فرنگی آسیایی: کسب مقام سومی محمدرضا گرایی با ضریه فنی حریف در نیمه نهایی 67 کیلوگرم

۱۷۹۹

نظرات ۰

اولین نظر را ثبت کن