نظرات ۱

  • برانکو

    ایتالیا لوله بود، اون وقت ما تقریبا داشتیم پرتغال رو می بردیم. واقعا اونایی که از کیروش انتقاد می کنن می گن دفاعی بازی می کنه یا می گن چرا از عراق با ده نفر دو بار بازی رو برگردوندیم و توی پنالتی ها میلیمتری باختیم چی دارن بگن؟