گفتگو با هوادار لیورپول درباره جو هواداری ورزشگاه های انگلیس (نود 19 شهریور)

۱۹۳۸

نظرات ۰

اولین نظر را ثبت کن