نظرات ۲

  • مرتضی

    تنها چیزی که الان باید بهش توجه کنیم پیشرفت رو به جلوعه وگرنه اگر پیشرفت نکنیم تو جهان که هیچ تو همین آسیا چین و ژاپن و کره همینا میان و از ما جلو میزنن امسال تفاوت زیادشون نسبت به پارسال رو دیدیم

    • متین

      سلام همین رو به جلو حرکت کردن با مصرف درست انرژی شون ممکنه وگرنه مثل بازی های تورنمتای قبلی تو بازی اول رگباری میریم جلو بازی بعدی از خستگی همون اسپکای محکمی که تو بازی قبلی می زدن نمی تونن بزنن