نظرات ۲

  • تراکتور تاتنهام

    به عنوان یک تراکتوری به استقلال میگم که شما خوب و شجاعانه بازی کردید و با منطق به پیش رفتید و فقط یک قدم با برد فاصله داشتید.

  • رائول

    خخخخ... باز هم درخشش روزبه پوگبا آردا توران سوتی...