استقلال مخالف 10-90 ؛ نحوه بلیط فروشی بازی برگشت در اختیار پرسپولیس

۳۳۷۷

نظرات ۲

  • محمدفیروزی

    بازی برگشت انشالا ما 90 به ده رو اجرا میکنیم.البته اگه مصلحت اندیشی نشه

  • سیروس پرسپولیسی

    مدیر عامل ترسو استقلال قبول نکرد . چون این بازی را که قطعا می بازه اون وقت دیدار برگشت هم که ورزشگاه 90 به 10 در اختیار پرسپولیسه بازم به امید خدا برد با پرسپولیسه .