کارشناسی داوری ماشین سازی-پارس جنوبی/اس خوزستان-ذوب آهن (نود 2 مهر)

۱۴۲۰

نظرات ۱

  • سپاهان عشق است

    فاجعه بوده داورری ها برای ذوب اهن باید باور کنیم داوری ها بیشترین ضربه را به ذوب آهن زده اند چرا این همه فاجعه بار برای ذوب آهن داوری میگیرند