10 اتفاق که فقط در FIFA 19 می بینیم!

۷۱۰۱

نظرات ۱

  • James 10

    خیلی خوب می شد اگه یه روز رونالدو و مسی تو یه تیم بازی می کردن. البته غیر رعال و بارسا..
    دیگه اون بازی دیدن داره حتی اگه تو سن و سال شون بالا باشه...