اخبار کوتاه؛ خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس بازهم به جریان افتاد

۱۲۵۹

نظرات ۱

  • اصالتت دسته سه ای باشه و با امتیاز شاهین بیای بالا

    باز شروع کردن با ذهن هوادارها بازی کنن.