نظرات ۱

  • مارین

    با اینکه از این پیروزی خوشحالم اما هنوز هیچ تاکتیک خاصی از سرجیو در تیم صنعت نفت ندیدم