نظرات ۱

  • ناصر

    چلسی بیست بازی میکنه دمشون گرم ، آدم لذت میبره ، چه بازیکن های خوب و چه مربی خوبی دارد این چلسی .