مراسم وداع با پیکر مرحوم بهرام شفیع

۳۱۷۶

نظرات ۱

  • بهزاد کلاگر

    آقای دوربینی پشت عادل و آرش میراسماعیلی بود