از حرف‌های هماهنگ و خودجوش بازیکنان تیم ملی تا حاشیه‌های قانون منع به کارگیری بازنشستگان در فدارسیون‌ها

۱۷۸۵

نظرات ۱

  • a.gol

    حرفای خود جوش که از طرف یه سریا زده شده
    به نظر که دیگه داره مسخره بازی میشه