مقایسه گزارشگری جواد خیابانی با گزارشگر انگلیسی در بازی آلمان و هلند

۵۲۲۲

نظرات ۱

  • فریبا

    مرسی جواد خیابانی به نظر من خیلی بهتر از گزارشگر انگلیسی گزارش کرد. با حرارت و پر هیجان.