نظرات ۱

  • a.gol

    بازی ساده و زیرکانه
    فقط باید بازی رو تموم میکردیم
    ولی کتف کمال دوباره کتف کمال
    خدایا خودت کمک کن