تعویض زود هنگام مسی به دلیل مصدومیت مقابل سویا

۵۱۳۸

نظرات ۱

  • جواتی

    یا خدا ،طوریش نشده باشه بیست دقیقه تو زمین بود یه گل یه پاس گل خدایا حفظش کن یکی از دل خوشی های زندگیمه