نظرات ۱

  • masoud

    استقلال بدون چشمی بدون جباری بدون رحمتی یعنی هیچ هیچ آبی ها به باختن عادت که نه فکرش هم ندارن ولی ما عاشق همین روزات هم هستیم استقلال تو عشقی تو روزهای بزرگی تاجی