مهار وزنه ۱۷۹ کیلوگرم توسط علی هاشمی و کسب مدال نقره حرکت یکضرب دسته ۱۰۲ کیلوگرم وزنه برداری قهرمانی جهان

۹۱۳

نظرات ۰

اولین نظر را ثبت کن