همه 75 گل خولیو کروز برای اینتر - بخش دوم

۲۱۰

نظرات ۱

  • ارش

    مهاجم فوق العاده ای بود
    در کل اینترمیلان بازیکن های فوق العاده ای داشت
    آلوارو رکوبا ،ایوان کوردوبا ،هرنان کرسپو ، ادگارد داویدس و سیدورف ، زانتی ، فراچسکو تولدو