0 (8) - 0 (9)
تمام شده
جام حذفی ایران
11 آبان 1397
16:15