جام حذفی ایران
9 بهمن 1397
16:00
اخرین نتایج
داماش گیلان
9 بهمن 1397 - 16:00
داماش گیلان
2 - 1
سایپا
9 آبان 1397 - 14:45
ماشین سازی
1 (2) - 1 (3)
داماش گیلان
12 مهر 1397 - 14:45
مقاومت تهران
0 - 2
داماش گیلان
24 شهریور 1397 - 16:30
چوکا تالش
0 (3) - 0 (4)
داماش گیلان
4 آبان 1396 - 18:45
نفت آبادان
2 - 1
داماش گیلان
سایپا
26 اردیبهشت 1398 - 21:30
سایپا
0 - 3
نفت آبادان
21 اردیبهشت 1398 - 21:30
استقلال خوزستان
1 - 2
سایپا
15 اردیبهشت 1398 - 18:15
سایپا
0 - 1
پدیده
10 اردیبهشت 1398 - 17:00
ذوب آهن
0 - 2
سایپا
5 اردیبهشت 1398 - 16:00
ماشین سازی
0 - 0
سایپا
نظرات کاربران