لیگ برتر ایران
16 فروردین 1398
17:45
اتفاقات بازی
45'
امیرحسین باقرپور
53'
مجید علیاری
کیوان امرایی
55'
محمد شریفی
رضا درویشی
61'
شهرام گودرزی
62'
متین کریم زاده
سعید آهنی
64'
نیما انتظاری
65'
عماد میرجوان
77'
رامین داوودی
رضا نعامی
78'
متین کریم زاده
78'
متین کریم زاده
84'
محمد شریفی
89'
فریبرز گرامی
ابراهیم صالحی
90'
فریبرز گرامی
95'
فریبرز گرامی
نظرات کاربران