3 - 0
تمام شده
لیگ قهرمانان آسیا/ گروه D
29 بهمن 1398
19:05
اتفاقات بازی
10'
محمد طیبی
10'
محمد طیبی
51'
اکرم عفیف
59'
سجاد شهباززاده
سروش رفیعی
59'
سجاد شهباززاده
سروش رفیعی
70'
رضا میرزایی
مرتضی منصوری
72'
حسن الهیدوس
76'
Mohammed Waad
بوعلام خوخی
78'
حسن الهیدوس
83'
حامد اسماعیل
پدرو میگل
83'
Muhsen Al-Ghassani
علی قربانی
86'
Hashim Ali
اکرم عفیف
نظرات کاربران
مطالب مرتبط