اطلاعیه باشگاه نفت در مورد نحوه واگذاری این باشگاه

اطلاعیه باشگاه نفت در مورد نحوه واگذاری این باشگاه

2532
14:30
15 تیر 1395
باشگاه نفت تهران درباره اظهارات برخی افراد با عناوین و سمت‌های غیر رسمی در مورد نحوه واگذاری این باشگاه اطلاعیه صادر کرد.

وبسایت رسمی برنامه نود -  باشگاه نفت تهران درباره اظهارات برخی افراد با عناوین و سمت‌های غیر رسمی در مورد نحوه واگذاری این باشگاه اطلاعیه صادر کرد. 

به گزارش وب سایت نود و به نقل از  سایت رسمی باشگاه نفت تهران،در پی اظهارات برخی افراد با عناوین و سمت‌های غیر رسمی در باره نحوه واگذاری موسسه فرهنگی ورزشی نفت تهران باطلاع میرساند:

واگذاری موسسه فرهنگی ورزشی نفت تهران توسط کمیته 4نفره منتخب هیئت محترم موسس متشکل از آقایان دکتر سیدعمادحسینی، مشاور محترم وزیرنفت و رئیس هیئت امناء،
حمید گرشاسبی، نماینده محترم وزیر ورزش و جوانان ، دکتر سیداصغرهندی مشاور وزیر نفت و حسین آل اسحاق بازرس قانونی موسسه بارعایت موازین قانونی و شرعی پس از بررسی مستندات و مجوزهای صادره از سوی مراجع ذیصلاح قانونی و نظارتی انجام شده است.

بدیهی است هرگونه اظهار نظر مبتنی بر حدس وگمان از سوی افراد غیر مسئول تاثیری در روند قانونی واگذاری نداشته و مسئولیت تبعات قانونی و اجتماعی را بدنبال خواهد داشت.

 

2051

نظرات کاربران