تسلیت به خانواده صفی یاری

تسلیت به خانواده صفی یاری

1278
14:28
26 شهریور 1398
سایت نود مرگ اندوهبار و تلخ مرحوم عماد صفی یاری را به خانواده ایشان تسلیت می گوید.

سایت نود مرگ اندوهبار و تلخ مرحوم عماد صفی یاری  را به خانواده ایشان تسلیت می گوید.  امیدواریم هرگز شاهد تکرار چنین اتفاقات تاسف باری در حاشیه ورزش کشور نباشیم.
عماد صفی یاری هشت ساله دیشب بر اثر برق گرفتگی در ورزشگاه آزادی جان خود را از دست داد.

4416

نظرات کاربران