جیانی اینفانتینو تنها نامزد انتخابات ریاست فیفا

جیانی اینفانتینو تنها نامزد انتخابات ریاست فیفا

927
18:13
17 بهمن 1397
جیانی اینفانتینو تنها نامزد ریاست فیفا در انتخابات بعدی است.

به گزارش وبسایت نود، در حالی امروز مهلت ثبت نام در انتخابات دوره جدید ریاست فیفا به پایان رسید که به جز جیانی اینفانیتنو کسی برای ریاست این سازمان نامزد نشد. 

بدین ترتیب اینفانتینو بدون رقیب در انتخابات شرکت خواهد کرد. انتخابات دوره جدید ریاست فیفا در تابستان پیشرو در پاریس برگزار می شود. 

اینفانتینو ۴۸ ساله از سال ۲۰۱۶ ریاست فیفا را بر عهده دارد. 

۲۰۳۱

نظرات کاربران