حسنی‌خو: افراد دیگری در مبارزه با فساد فراخوانده شده‌اند

حسنی‌خو: افراد دیگری در مبارزه با فساد فراخوانده شده‌اند

951
10:47
19 خرداد 1395
مدیر حراست وزارت ورزش و جوانان با بیان این که تعدادی از افراد دیگر نیز برای توضیح در خصوص فساد در فدراسیون فو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تبا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ل از سوی نهادهای نظارتی فرا خوانده شده‌اند، گفت: تا به این لحظه فقط یک نفر بازداشت شده است.

وبسایت رسمی برنامه نود - مدیر حراست وزارت ورزش و جوانان با بیان این که تعدادی از افراد دیگر نیز برای توضیح در خصوص فساد در فدراسیون فو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تبا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ل از سوی نهادهای نظارتی فرا خوانده شده‌اند، گفت: تا به این لحظه فقط یک نفر بازداشت شده است.

به گزارش وب سایت نود و به نقل از ایسنا؛ رضا حسنی خو درباره آخرین وضعیت تحقیق نهادهای نظارتی از فدراسیون فو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تبا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ل در جهت سالم سازی این رشته، اظها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر کرد: همچنان نهادهای نظارتی در حال بررسی ابهاماتی هستند که به دنبال روشن شدن آنها خواهیم بود. یکی از اعضای فدراسیون نیز به همین دلیل بازداشت شده است و همچنان در بازداشت به سر می‌برد. 

مدیر حراست وزارت ورزش  و جوانان با اشاره به جدیت مسئولان در مبارزه با فساد در ورزش، گفت: وزیر ورزش  و جوانان و همه مسئولان این ادعا را دارند که با فساد مبارزه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و در جهت سالم سازی و شفاف سازی محیط ورزش گام بر می دارند.   همه این اقدامات نیز در راستای همین موضوع است و ان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ء‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الله بتوانیم گام مهمی را در جهت شفاف سازی و سالم سازی ورزش ایران برداریم تا دیگر شاهد این گونه تخلفاتی نباشیم.  

وی در پاسخ به این سوال که آیا افراد دیگری نیز در این پرونده در فدراسیون فو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تبا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ل احضار شده‌اند یا خیر، گفت: طبیعی است تعدادی از افراد نیز برای تحقیق از سوی نهادهای نظارتی فراخوانده شده باشند. این موضوع در راستای  شفاف سازی هر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ چه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بیشتر مسائل و رسیدن به نتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نهایی صورت گرفته است، اما همان طور که گفتم تا این لحظه فقط همان یک نفر در بازداشت است و افراد دیگری بازداشت نشده‌اند.

 

2051

نظرات کاربران