طرح نوشت؛ اوزیل و خروج از انجماد!

طرح نوشت؛ اوزیل و خروج از انجماد!

1331
21:23
09 آذر 1398
اوزیل احتمالاً اکنون خوشحالترین فرد در میان بازیکنان آرسنال است.

به گزارش وبسایت نود، با جدایی امری، حالا اوزیل فرصت خواهد داشت تا بتواند دوباره ارزش هایش را ثابت کند و در ترکیب اصلی آرسنال خوش بدرخشد. آیا او سلاح مخفی لیونبرگ خواهد بود؟

1878

نظرات کاربران