فرهاد مجیدی: تابع قانونم؛ هم تست دادم، هم ماشینم توقیف شد

فرهاد مجیدی: تابع قانونم؛ هم تست دادم، هم ماشینم توقیف شد

20882
20:16
10 اسفند 1397
من همیشه در برابر قانون تمکین می‌کنم و شب گذشته هم هر آنچه خواستند را انجام دادم.

به گزارش وبسایت نود، به نقل از فارس،  انتشار یک ویدئو در صفحه شخصی فرهاد مجیدی مبنی بر جروبحث او با یک مأمور پلیس راهور حاشیه‌های زیادی را به دنبال داشت. به‌طوری‌که مهمان‌دار رئیس پلیس راهور تهران به این اتفاق واکنش نشان داد و در مصاحبه‌ای از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مأمور خود دفاع کرد.

در همین راستا فرهاد مجیدی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اظهار داشت: طبیعی است که آقای مهماندار از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ منافع سازمانی خود دفاع کند، اما کاش ایشان در کنار این دفاع که معلوم است فقط به گزارش مأمور خود بسنده کرده، به نکات دیگری هم توجه کند.حمایت از سرباز و نیرو وظیفه یک فرمانده است اما بهتر است نحوه برخورد هم فرهنگ سازی شود . من دنبال رنگی کردن پلیس نیستم و ما همیشه برخورد خوب دیده ایم اینبار هم بخاطر اجرا و اعمال قانون تا ساعت دو نصف شب تا انتقال به پارکینگ منتظر ماندم.
وی در پاسخ به این سؤال که اصلا شب گذشته چه اتفاقی افتاد که باعث شد بین او و یک مأمور راهور بحث پیش آید، گفت: شب گذشته پس از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اینکه از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اهواز بازگشتیم، به سمت منزلم در حال حرکت بودم که ماشین پلیس راهور به من ایست داد و با توجه به این دستور توقف من ماشین را نگه داشتم و ایستادم. مأمور راهور از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ من درخواست کرد که تست الکل بدهم و من هم این کار را انجام دادم.

وی در خصوص اینکه در مصاحبه‌ای از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سوی این مأمور عنوان شده که وی از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دادن تست ممانعت کرده، اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اصلا این طور نیست. او هم درخواست تست الکل را داد که من تمکین کردم و هم مدارک ماشین را از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ من گرفت.اما در ادامه او بی‌ادبانه با من صحبت کرد و من از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ او خواستم که نوع صحبتش را درست کند و به خاطر همین از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نحوه گفتار و برخورد او فیلم گرفتم.

مجیدی درباره اینکه در فضای مجازی اینطور شایعه شده که او از مأمور پلیس خواسته چون او عضو استقلال است نباید تست الکل بدهد،‌گفت: من اصلا چنین حرفی نزدم. من به مأمور پلیس گفتم که از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ میهمانی نمی‌آیم، بلکه با تیم استقلال ، اهواز بودم و از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فرودگاه در حال رفتن به منزل هستم. چطور ممکن است در این شرایط الکل استفاده کرده باشم.
وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ همه فرهاد مجیدی را در فوتبال می شناسند و در این ۴۲ سال یکبار هم سمت دود و قلیان و مشروبات الکلی نرفته‌ام. من اصلا مشکلی برای اجرای قانون ندارم، از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ من تست خواستند و من آن را انجام دادم و حتی ماشین من را هم به دلیل سرعت توقیف کردند. اما از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مصاحبه آقای مهماندار تعجب کردم و مشخص است که ایشان فقط به گزارش مأمور خودش اکتفا می‌کند و چطور وقتی خودش در آن ماجرا نبوده،‌ اینطور صحبت کرده است. کاش آقای مهماندار که در رسانه‌ها هم حضور فعال دارند، در مورد رفتار، برخورد و ادبیات مأمورشان هم توضیحاتی می‌دادند، نه درباره تنها یادآوری قانون به من.من همیشه در برابر قانون تمکین می‌کنم و شب گذشته هم هر آنچه خواستند را انجام دادم. همین‌جا جا دارد از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سردار رحیمی فرمانده تهران بزرگ ، سردار بیات و سایر زحمت کشان در ناجا تشکر کنم و این را هم بگویم این نحوه برخورد با مردم با آن ادبیات که در فیلم موجود است درست نیست. نحوه برخورد و حرکات دست این مأمور پلیس من را یاد دعواهای کوچه خیابانی انداخت. ایکاش آقای مهماندار در مورد این گونه رفتار که شایسته پلیس ایرانی نیست صحبت می کردند.اعتراض من فقط به نحوه برخورد و ادبیات مامور بود نه قانون.اجرا و اعمال قانون برای همه لازم است اما در کمال ادب و احترام.
ستاره باشگاه استقلال ظهار داشت: یادمان نرود دوربین مجهز تر و قوی تری مربوط به خدای بالای سرمان هست که از همه دوربین ها شفاف تراست.من فقط احساس وظیفه کردم تا اطلاع رسانی کنم تا با رفتار زننده بعضی از افراد ، زحمات عزیزان ناجا نادیده گرفته نشود.

1004

نظرات کاربران
عباس
تخلف رانندگی داشته جریمه شو میده . از مفسد اقتصادی پول میلیاردی که نگرفته گرفته؟ خوبه هر کسی جوابگوی اعمال و رفتارش باشه
۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۳۴:۲۴
پاسخ
343
219
پرسپولیس54
گرفتن فیلم و نشر اون و اسم اون بنده خدا که داره وظیفش انجام میده کلا کار قشنگی نبود
۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۱۷:۴۶
پاسخ
179
374
ملیحه
سسک فابرگاس،به خاطر سرعت ۱۱۷ km حدود ۲۵۰۰ یورو جریمه شد و شش ماه از داشتن گواهینامه محروم شد...گواهینامه میشائیل بالاک ،یکسال و شش ماه ،کریم بنزما ۸ ماه ،آلفرد اندیا بازیکن بتیس ۷ ماه ضبط شد ،حتی خامس رودریگرز و دیوید بکهام هم جریمه شدند ولی مثل مجیدی نام افسر رو برای انتقام پخش نکردند :).....بعد ادعا داریم حرفه ای هستیم و در قانون برای همه یکی و همه باهم برابرن:)
۱۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۰۸:۳۲
80
270
مهدی تاجی
اگه یاادم عادی این حرف هارامیزدهمه ملت براش دست میزدن وهمه حرف هاش تاییدمیکردن وحق به فرهادمجیدی میدادن ومیگفتن که پلیس همیشه برخوردش بده باادمالی چون پرسپولیسیاخاطره بدی دارن ازاقافرهادالان دارن عقده هاشون خالی میکنن وحق به پلیس راهنماورانندگی میدن!خواهشابچاپ
۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۱۷:۳۳
پاسخ
332
177
امیر رحیمی
چه ربطی داره. من اصلا هم پرسپولیسی نیستم و تقریبا استقلالی هستم اما اصلا معنا نداره که یه شخص بخاطر غرورش که بازیکن بزرگی هست و... از تمکین قانون امتناع کنه. فرهاد یه بار توی نود هم دعوت شده بود با همین غرور به فردوسی پور جواب میداد
۱۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۰۱:۳۲
81
225
هومن پرسپولیسی
دوستان عزیزم ... بیاین رنگی قضاوت نکنیم . عزیزانی که به راحتی دراین مورد قضاوت می کنید مگه اونجا بودید ؟ یعنی چون یه طرف یه قضیه ، فرهاد مجیدی استقلالیه من باید بیام بکوبمش ؟ بدون اینکه حقیقت ماجرا رو بدونم ؟ کمی منصف باشیم ...
۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۵۱:۴۸
پاسخ
96
230
حسام
کمی انصاف داشته باشیم.مامور محترم که درخواست تست الکل می کنه فرهاد می گه من الان همراه تیم استقلال در شهر اهواز مسابقه فوتبال داشتیم بعد از بازی هم برگشتیم تهران.به هیچ وجه نمی گه چون بازیکن استقلالم تست نمی دم.داره می گه از سر بازی میایم .جایی برای این کارها نیست!حالا چون تو تیم رقیب هست هر جور می خواین استنباط بکنید و با بی انصافی قضاوت کنید.این اصلا کار صحیحی نیست.امروز برای فرهاد.فردا برای دیگری.وچه بسا خود من و شما! و این قضاوتها و بی انصافیها در امتداد سو تفاهم ها به هیچ وجه صورت خوشی نداره!
۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۴۹:۰۷
پاسخ
167
170
سال 89 تو دربی 69
فرهاد جان سال 89 سرعتت غیر مجاز بود الان گرفتنت،به هرحالکار از کار گذشته
۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۴۳:۳۱
پاسخ
210
182
دو ستاره تو آسیا حسرت خیلیا
حالا یه چیزی اصلا! اصلا حق با پلیسه! خب ماشینش که رفت پارکینگ تستش رو هم که داد. دیگه بقیه داستان چیه؟ چرا یه عده دارن میکشن خودشونو که این بنده خدا و تیممون بره حاشیه؟ تازه طرف اصلا جرم که مرتکب نشده ته تهش تخلف رانندگی و در ادامه‌اش اشتباه مرتکب شده! جرم که نکرده!
۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۲۵:۱۲
پاسخ
175
115
پرسپولیس یونایتد
من به استقلال و پرسپولیس کاری ندارم. اما ی سوال دارم. اقای مجیدی شما ک میگی من هم تست دادم هم مدارک رو تحویل دادم پس دیگه چرا فیلم گرفتی؟؟؟ خب اون وظیفه مامور بوده ک طبق قانون از شما مدارک بخاد و تست بگیره. در ضمن ما توی فیلمی که خودتون منتشر کردید دیدیم که مامور از شما تست میخاد و شما مقاومت میکنید و فیلم میگیرین. توی فیلم گفته میشه شما مدارک همراهتون نبوده و با سرعت غیرمجاز تردد کردید پس ماشینتون باید توقیف میشده و شما چون بازیکن فوتبال بودین تعجب کردین که یک مامور معروف بودن شما براش مهم نیست و میخاد وظیفشو انجام بده.بنظرم فیلم گرفتن از این قضییه گل به خودی بود و به ضرر خودتون شد. قبول دارم که بعضی از مامورها خوب رفتار نمیکنن. اما در این یک مورد ما فقط از مامور انجام وظیفشو دیدیم. ن فوش داد ن توهینی کرد .شما هم بهتر بود به قانون احترام میزاشتی. امیدوارم یک روز نسل ادم پرستی از بین بره .شاید اگه یکی از طرفدار هاش بود و ادم پرست بود از کنار تخلفش میگذشت اما این مامور به وظیفش عمل کرد. این عمل در هر کشوری انجام بشه مامور مربوطه توسط مقامات بالا تشویق میشه
۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۱۱:۳۴
پاسخ
129
479
mehdi
حرفاتو تکمیل کنم که توی فیلم سرعت غیر مجازشو انکار میکنه الان توی این مصاحبه قبولش داره! فیلم کاملا واضح و گویاست در تخلف و به تبع اون سعی در تخریب مامور که شکی نیست اما فاجعه اونجاست که مردم رو چی فرض کرده که میاد دروغ میگه! و فیلمی که خودش گرفته رو هم قبول نداره!
۱۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۰۱:۳۵
38
154
مصطفی
مشخصه که اصلا به استقلال و پرسپلیسیش کاری نداری :) هم از نظرت هم از اسم اکانتت
۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۵۴:۰۹
88
40
....
کاملا درست . ولی الان اگه علی کریمی بود بازم اینطور مینوشتی ؟؟ تمام نظرات منتقد، خیلی اتفاقی همه پرسپولیسی اند .
۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۴۳:۱۷
168
85
۶ تای العین
منطق یک شیشتقلالی : مامور راهنمایی رانندگی پرسپولیسی نمیخوایم نمیخوایم
۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۳۸:۵۴
76
188
منوچهر
اینها همش فیلمی هست که درست کردن تا فکرها رو از کار منشا دور کنن که توی ایران چطور یک ایرانی رو زد.
۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۱۰:۰۸
پاسخ
163
265
پرسپولیسی
متاستفم برای شما!
۱۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۵۰:۳۸
27
55
ابی
سوختی چون منشا برای استقلال خوب بازی میکنه زنک بزن اتش نشانی کارت از پماد گذشته
۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۵۵:۵۵
93
50
Peyman
باید خجالت بکشی از این حرفت!
۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۴۲:۲۵
45
87
سیانور
اگه منشا نیم فصل اول هم این کار رو میکرد اینقدر سنگ اون ایرانی رو به سینه میزدی،نگو آره چون همین شما تیم ملی رو به رنگ مورد علاقت فروختی
۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۹:۲۸
110
90
عشق آبی
بابا کاراگاه از کجا فهمیدی شایدم‌میخوان فکر ها رو از آقای عابر بانکتون دور کنن که قرار شده تمام حق الناسی که خرج‌تیمتون کرده پس بدین
۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۸:۵۲
99
75
mahan
من نه استقلالیم نه پرسپولیسی...اینم میگم که فقط بدونی تو خارج از کشور یا تا جایی که من تو نروژ دیدم این کاری که با منشا کردن با ی آدم عادی تو خیابون انجام بدی جرم مرتکب شدی و بازداشت داره..هیچ ربطی هم نداره چون خارجیه که نباید هرکاری رو انجام بدی
۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۱:۱۵
37
114
دوچرخه
یعنی این مثلااسطوره وهواداراش فیلمی که خودشون هم گرفتنوقبول ندارن بعدشماچه انتظاری درزمینه های دیگه داریدتاایناحقیقتوقبول کنن!
۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۰۵:۲۶
پاسخ
87
263
پرسپولیس قهرمان
قانون را زیر پا می گذاریم ...به مامور راهنمایی رانندگی بی احترامی می کنیم .. و در نهایت دو قورت و نیم مان هم باقی است واقعا که...
۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۰۵:۱۰
پاسخ
103
277
حسنعلی اکبری
بزرگترین بازیکن های فوتبال جهان توسط پلیس متوقف شدن حالا شما هم یه بار پلیس جلوت رو گرفت ، مگه چی میشه یه تست الکل بدی نکنه شما از وین رونی و آرتورو ویدال و رونالدو و خییییلی های دیگه بالاتری و ما نمیدونستیم ؟؟؟
۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۵۲:۲۶
پاسخ
78
263
محمودی
انشالله امیدواریم نیروی انتظامی با این رفتار زشت مجیدی برخورد شدید نمایند تا دیگر سلبریتی های مغرور اجازه چنین کاری را بخودشان ندهند.
۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۵۱:۰۳
پاسخ
188
302
Peyman
دقیقا! و با بیت المال خورها (دوستان عابربانک) و مجرمان فوتبالی تیم قرمز! نه فقط استقلالی ها!
۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۴۵:۰۰
71
70
وحید
اون کسی که میگی افسر پرسپولیسی بوده یه سوال میزان سرعت ماشین رو با دوربین و دستگاه سرعت سنج اندازگیری می کنن نکنه دستگاه و دوربین هایی نیروی انتظامی هم پرسپولیسی هستند بعدشم اگه مدرک داده چرا فیلم گرفته این اقا فیلم گرفته تا هوادار هایی استقلال رو تحریک کنه خیلی واضع
۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۲۳:۵۱
36
101
مرد پارسی
داداش وقتی از چیزی خبر نداری نظر نده.کدوم رفتار زشت؟ این فیلم رو خود مجیدی منتشر کرده و هدفش این بود که بگه رفتار پلیس با مردم نامناسبه و برای یک سرعت غیرمجاز این رفتار خشونت آمیز رو انجام میدن که تو فیلم مشخصه ولی یک عده پرسپولیسی اومدن و میگن مجیدی کار اشتباهی کرده درحالیکه تو ویدیو خود مجیدی داره میگه ایرادی ندارد ماشین رو ببرید پارکینگ.اگر مشابه چنین رفتاری رو یک فرد معمولی می‌کرد و می‌گفت پلیس ها بد برخورد می‌کنه بدون شک حرفش کلی لایک میخورد ولی چون بازیکن استقلاله هواداران رقیب کلی حاشیه براش ساختن.پرسپولیسی هم بود همین اتفاق میفتاد فرقی نداره
۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۱۲:۲۳
207
114
سجاد
اگه ادمین محترم اجازه بدن میخوام فقط یه سوال بپرسم از دوستان تا حالا نشده مامور یا کارمندی باهاتون بد برخورد کرده باشه؟یا حتی از اطرافیانتون شنیده باشین؟؟اونوقت که مسئله مربوط به خودتونه حق بجانب هستین اما برا بقیه که میشه مقصرن؟اجرای قانون یچیزه اما برخورد درست یچیزه دیگه.وجدانن اگه همین ماجرا برا خودتون یا خونوادتون میوفتاد زمین و زمان رو بهم میدوختین .اما حالا بحث رنگ و کُری رو قاطی منطق و انصاف کردین ایشالا خدا همه مارو به راه درست هدایت کنه
۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۴۷:۰۹
پاسخ
152
168
سرخابی(سرخ)
دوست عزیز من با بخشی از حرف شما کاملا موافقم. اونم اینه که به خاطر تعصب رنگی به مجیدی تهمت نزنیم. حرفت خیلی حقه! اما این درسته به خاطر تعصب رنگی به یه پلیس که شهرت و طرفدارای مجیدی رو نداره تهمت بزنیم؟؟! دقیقا ماجرا مشخص نیست. پلیس تو فیلم میگه من مدارک خواستم مجیدی گفته خجالت بکش از من مدارک میخوای؟؟! خوب تو مامور بودی اینو شنیده بودی برخوردت چطور میبود؟؟از طرفی مجیدی میگه برخورد پلیس بد بوده که شاید همین باعث مقاومت مجیدی شده! خلاصه این فیلم برای قضاوت کافی نیست بدون شنیدن کل داستان از زبان طرفین یا دونستن اصل ماجرا نباید تصمیم گرفت.
۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۳۵:۰۳
18
56
سجاد
فیلم رو دیدم عزیز جان شما هم فیلم رو ببین که با اینکه فهمیده داره فیلم میگیره چجوری برخورد میکنه حالا ببین قبل از برخورد چیکار میکرده؟دوست عزیز من اگه میخواست مدرک نده و تست نده کلا پارکینگ هم نمیرفت یجوری بی سرو صدا حلش میکرد طبق قانون مامور وظیفه داره خودش بیاد جلو به راننده احترام بزاره و همه خواسته هاشو با احترام بخواد حق برخورد بد و بالابردن صدارو نداره با آرامش قانون رو بهش توضیح بده و ببره توی دوربینش میزان سرعت غیر مجازشو بهش نشون بده اگه باز مقاومت کرد بدون بی احترامی ماشینشو به پارکینگ هدایت کنه .توی همون قانونی که همه دوستان بهش اشاره میکنن حق بی احترامی به مردم وجود نداره بهتره بیشتر با حقوقمون آشنا بشیم ادمین جان شرمنده زیاد شد
۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۴۲:۴۹
49
38
کاج
فیلم رونگاه کن مامورهرچی میگه مجیدی مقاومت میکنه ولی الان زده زیرهمه چی!
۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۰۹:۴۳
74
185
منطق
عجب شما دنبال رنگی کردن مامور نیستید!! مامور راهنمایی ورانندگی خودروی اقا رو بدلیل سرعت غیرمجاز متوقف کرده،،وبخاطر زیر پاگذاشتن قانون،طبق قانون با ایشون برخورد کرده،،اماایشون یک فیلم بیست ثانیه ای رو در صفحه ی اینستاگرامیش ک1/5m بدنبال کننده داره،نشر داده،،ک دراون فیلم مشخصا مامور بهش میگه چون بازیکن استقلال هستی نباید مدارکت رو بدی(یا همچین چیزی)،،سوال اینجاست اقای مجیدی چه ربطی داشت موضوع جریمه شدن جنابعالی ب رنگی بودن مامور!!!!ک جنابعالی داری منت میذاری ک دنبال رنگی کردن ماجرا نیستی؟؟؟؟خوبه والا ظرفیتم خوب چیزیه واقعا متاسفم برا باشگاهی ک پیشکسوتش امثال تو باشه
۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۴۲:۳۰
پاسخ
79
239
حسام
اقا نمی گه چون بازیکن استقلالم مدرک نمی دم!می گه عضو تیم استقلالم الان هم مسابقه فوتبال داشتیم تو شهر اهواز دارم از سر مسابقه میام.تو مسابقه که جای نوشیدن و ...نیست!همین جور زود قضاوت می کنید و طرف را می کوبید.اون هم در نهایت بی انصافی!همه حرف فرهاد این بوده که ما الان تیممون مسابقه داشته.مهمونی که نبودیم!یه ذره هم انصاف بخرج بدیم
۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۴۵:۴۶
47
33