وزنه‌برداری قهرمانی آسیا؛ سه مدال طلا برای براری

وزنه‌برداری قهرمانی آسیا؛ سه مدال طلا برای براری

940
14:28
09 اردیبهشت 1396
محمدرضا براری در دسته ۱۰۵ کیلوگرم وزنه‌برداری قهرمانی آسیا موفق به کسب سه مدال طلا شد.

وبسایت رسمی برنامه نود - محمدرضا براری در دسته ۱۰۵ کیلوگرم وزنه‌برداری قهرمانی آسیا موفق به کسب سه مدال طلا شد.

به گزارش سایت نود، محمدرضا براری وزنه‌بردار دسته 105 کیلوگرم ایران، سه مدال طلای یک ضرب، دو ضرب و مجموع قهرمانی آسیا را به دست آورد. علی هاشمی دیگر وزنه‌بردار ایران در این وزن در دوضرب و مجموع به مدال برنز رسید.

حرکت یک ضرب: محمدرضا براری با 177 کیلوگرم به مدال طلا رسید و علی هاشمی با 171 کیلوگرم چهارم شد.

حرکت دوضرب: محمدرضا براری با 221 کیلوگرم به مدال طلا و علی هاشمی با 213 کیلوگرم به مدال برنز رسید.

مجموع دو حرکت: محمدرضا براری با 398 کیلوگرم به مدال طلا و علی هاشمی با 384 کیلوگرم به مدال برنز دست یافت.

39046

نظرات کاربران