فیلتر
اخبار

با انتخاب کاربران سایت نود؛ فرهاد مجیدی بهترین مهاجم تاریخ استقلال

در نظرسنجی سایت نود، فرهاد مجیدی عنوان بهترین مهاجم تاریخ استقلال را به خود اختصاص داد.
1 روز پیش

با انتخاب کاربران سایت نود؛ فرشاد پیوس بهترین مهاجم تاریخ پرسپولیس

در نظرسنجی سایت نود، فرشاد پیوس عنوان بهترین مهاجم تاریخ پرسپولیس را به خود اختصاص داد.
4 روز پیش

با انتخاب کاربران سایت نود؛ علی کریمی بهترین هافبک هجومی تاریخ پرسپولیس

در نظرسنجی سایت نود، علی کریمی عنوان بهترین هافبک هجومی تاریخ پرسپولیس را به خود اختصاص داد.
6 روز پیش

نظرسنجی بزرگ سایت نود؛ انتخاب تیم منتخب تاریخ سرخابی/ بهترین هافبک هجومی پرسپولیس را انتخاب کنید

در نظرسنجی سایت نود در انتخاب تیم منتخب تاریخ استقلال و پرسپولیس شرکت کنید
1 هفته پیش

با انتخاب کاربران سایت نود؛ مجتبی جباری بهترین هافبک هجومی تاریخ استقلال

در نظرسنجی سایت نود، مجتبی جباری عنوان بهترین هافبک هجومی تاریخ استقلال را به خود اختصاص داد.
1 هفته پیش

نظرسنجی بزرگ سایت نود؛ انتخاب تیم منتخب تاریخ سرخابی/ بهترین هافبک هجومی استقلال را انتخاب کنید

در نظرسنجی سایت نود در انتخاب تیم منتخب تاریخ استقلال و پرسپولیس شرکت کنید
1 هفته پیش

با انتخاب کاربران سایت نود: آندرانیک تیموریان بهترین هافبک دفاعی تاریخ استقلال

در نظرسنجی سایت نود، آندرانیک تیموریان عنوان بهترین هافبک دفاعی تاریخ استقلال را به خود اختصاص داد.
2 هفته پیش

نظرسنجی بزرگ سایت نود؛ انتخاب تیم منتخب تاریخ سرخابی/ بهترین هافبک دفاعی استقلال را انتخاب کنید

در نظرسنجی سایت نود در انتخاب تیم منتخب تاریخ استقلال و پرسپولیس شرکت کنید
2 هفته پیش

با انتخاب کاربران سایت نود؛ کریم باقری بهترین هافبک دفاعی تاریخ پرسپولیس

در نظرسنجی سایت نود، کریم باقری عنوان بهترین هافبک دفاعی تاریخ پرسپولیس را به خود اختصاص داد.
2 هفته پیش

نظرسنجی بزرگ سایت نود؛ انتخاب تیم منتخب تاریخ سرخابی/ بهترین هافبک دفاعی پرسپولیس را انتخاب کنید

در نظرسنجی سایت نود در انتخاب تیم منتخب تاریخ استقلال و پرسپولیس شرکت کنید
2 هفته پیش