بازیکن ها
شماره نام سن دقیقه بازی گل زده گل خورده بازی انجام داده بازی کارت قرمز کارت زرد
دروازه بان
36
Dawoud Sulaiman 29 - - - - - -
22
Mahmood Al Mas 36 - - - - - -
17
خالد عیسی 30 - - - - - -
1
Mohamad Saeed 24 - - - - - -
12
Hamad Al Mansory 23 - - - - - -
مدافع
19
Mohanad Salem Al-Enezi 34 - - - - - -
15
Khaled Abdulrahman 31 - - - - - -
5
اسماعیل احمد 36 - - - - - -
23
محمد احمد 30 - - - - - -
14
Mohammed Fayez 30 - - - - - -
4
Saeed Mosabah Sallem 25 - - - - - -
56
Salem Abdulla 21 - - - - - -
44
Saeed Juma 21 - - - - - -
33
تسوکاسا شیوتانی 31 - - - - - -
2
Ali Hidhani 21 - - - - - -
50
Ahmed Jamal 19 - - - - - -
62
Khaled Ali Al Blooshi 17 - - - - - -
هافبک
16
محمد عبدالرحمن 30 - - - - - -
-
Omar Abdulrahman 28 - - - - - -
11
بندر الاحبابی 29 - - - - - -
18
Ibrahim Diaky 37 - - - - - -
13
Ahmed Barman 25 - - - - - -
43
ریان یسلم 25 - - - - - -
27
Mohsen Abdullah 24 - - - - - -
6
عامر عبدالرحمن 30 - - - - - -
28
Sulaiman Naser 22 - - - - - -
30
Mohamed Khalfan 21 - - - - - -
58
Falah Waleed 21 - - - - - -
60
Abdulla Sameer 20 - - - - - -
88
Yahia Nader 21 - - - - - -
3
Tongo Doumbia 30 - - - - - -
10
Ruben Ribeiro 32 - - - - - -
8
Hazem Fayez 20 - - - - - -
51
Khalid Al Baloushi 20 - - - - - -
54
Abdalla Mazen 19 - - - - - -
مهاجم
20
Saad Khamis Saad 24 - - - - - -
99
Jamal Maroof 28 - - - - - -