بازیکن ها
شماره نام سن دقیقه بازی گل زده گل خورده بازی انجام داده بازی کارت قرمز کارت زرد
دروازه بان
30
محمد الواکد 29 - - - - - -
1
عبدالله المعیوف 33 - - - - - -
40
Nawaf Al Ghamdi 21 - - - - - -
مدافع
12
یاسر الشهرانی 28 - - - - - -
70
محمد جهفالی 30 - - - - - -
2
محمد البریک 28 - - - - - -
17
Abdullah Al Hafith 28 - - - - - -
-
Abdullah Al-Muhaini 2020 - - - - - -
5
علی آل بلیهی 31 - - - - - -
34
Waleed Al-Ahmad 21 - - - - - -
20
جانگ هیون سو 29 - - - - - -
6
گوستاوو کوئیار 28 - - - - - -
هافبک
10
محمد الشلهوب 40 - - - - - -
24
نواف العبید 30 - - - - - -
7
سلمان الفرج 31 - - - - - -
29
سالم الدوسری 29 - - - - - -
8
عبدالله عطیف 28 - - - - - -
3
کارلوس ادورادو 31 - - - - - -
35
Khalaf Al-Baghawi 24 - - - - - -
16
ناصر الدوسری 22 - - - - - -
28
محمد کانو 26 - - - - - -
-
Naif Kireiri 22 - - - - - -
37
Mohammed Al-Qunaian 2020 - - - - - -
39
Nawaf Sharahilli 2020 - - - - - -
27
هتان باهبری 28 - - - - - -
9
سباستین جووینکو 33 - - - - - -
19
آندره کاریو 29 - - - - - -
22
Amiri Kurdi 29 - - - - - -
23
Madallah Alolayan 26 - - - - - -
مهاجم
-
یاسر القحطانی 38 - - - - - -
77
عمر خربین 26 - - - - - -
18
بافه تیمبی گومیس 35 - - - - - -
88
Salem Al Saleem 21 - - - - - -
11
Saleh Al-Shehri 27 - - - - - -