بازیکن ها
شماره نام سن دقیقه بازی گل زده گل خورده بازی انجام داده بازی کارت قرمز کارت زرد
دروازه بان
22
Fahad Al Thunayyan 33 - - - - - -
30
محمد الواکد 28 - - - - - -
1
عبدالله المعیوف 32 - - - - - -
28
مروان عبدالعزیز الحیدری 23 - - - - - -
-
Sultan Saleh Al Shammari 25 - - - - - -
-
Nawaf Al Ghamdi 20 - - - - - -
مدافع
12
یاسر الشهرانی 27 - - - - - -
70
محمد جهفالی 29 - - - - - -
2
محمد البریک 27 - - - - - -
17
Abdullah Al Hafith 27 - - - - - -
-
Abdullah Al-Muhaini 2019 - - - - - -
-
Faisal Al-Quimeizi 2019 - - - - - -
13
Hasan Kadesh 27 - - - - - -
5
علی آل بلیهی 30 - - - - - -
34
Waleed Al-Ahmad 20 - - - - - -
20
جانگ هیون سو 28 - - - - - -
6
گوستاوو کوئیار 27 - - - - - -
هافبک
10
محمد الشلهوب 39 - - - - - -
24
نواف العبید 29 - - - - - -
7
سلمان الفرج 30 - - - - - -
29
سالم الدوسری 28 - - - - - -
8
عبدالله عطیف 27 - - - - - -
3
کارلوس ادورادو 30 - - - - - -
37
Anas Zabani 22 - - - - - -
35
Khalaf Al-Baghawi 23 - - - - - -
16
ناصر الدوسری 21 - - - - - -
28
محمد کانو 25 - - - - - -
-
Naif Kireiri 21 - - - - - -
37
Mohammed Al-Qunaian 2019 - - - - - -
39
Nawaf Sharahilli 2019 - - - - - -
27
هتان باهبری 27 - - - - - -
9
سباستین جووینکو 32 - - - - - -
19
آندره کاریو 28 - - - - - -
22
Amiri Kurdi 28 - - - - - -
مهاجم
-
یاسر القحطانی 37 - - - - - -
77
عمر خربین 25 - - - - - -
18
بافه تیمبی گومیس 34 - - - - - -
88
Salem Al Saleem 20 - - - - - -
11
Saleh Al-Shehri 26 - - - - - -
41
Thaar Hussain 20 - - - - - -