بازیکن ها
شماره نام سن دقیقه بازی گل زده گل خورده بازی انجام داده بازی کارت قرمز کارت زرد
دروازه بان
1
شوساکو نیشیکاوا 34 - - - - - -
25
Haruki Fukushima 27 - - - - - -
32
Ryo Ishii 20 - - - - - -
36
Zion Suzuki 18 - - - - - -
مدافع
5
تومائوکی ماکینو 33 - - - - - -
2
Mauricio Antonio 28 - - - - - -
27
دایکی هاشیوکا 21 - - - - - -
31
Takuya Iwanami 26 - - - - - -
26
Takuya Ogiwara 21 - - - - - -
-
Nobuki Iketaka 20 - - - - - -
-
Kei Oshiro 20 - - - - - -
28
Katsuya Iwatake 24 - - - - - -
4
Daisuke Suzuki 30 - - - - - -
20
Thomas Deng 23 - - - - - -
37
Hidetoshi Takeda 19 - - - - - -
هافبک
22
یوکی آبه 39 - - - - - -
3
تومویا اوگاجین 32 - - - - - -
10
Yosuke Kashiwagi 33 - - - - - -
16
Takuya Aoki 31 - - - - - -
7
کازوکی ناگاساوا 29 - - - - - -
13
Ryotaro Ito 22 - - - - - -
-
Haruki Izawa 21 - - - - - -
29
کای شیباتو 25 - - - - - -
12
فابریسیو 30 - - - - - -
24
Koya Yuruki 25 - - - - - -
6
Ryosuke Yamanaka 27 - - - - - -
8
اورتون 28 - - - - - -
مهاجم
30
Shinzo Koroki 34 - - - - - -
9
یوکی موتو 32 - - - - - -
11
Quenten Martinus 29 - - - - - -
39
Kosuke Taketomi 30 - - - - - -
14
Kenyu Sugimoto 28 - - - - - -
41
تاکاهیرو سکین 25 - - - - - -
-
Tomoaki Okubo 22 - - - - - -
45
Leonardo 23 - - - - - -
مطالب مرتبط