درباره تیم
مربی :
Stephane Moulin
چند بازی اخیر :
رتبه :
13
امتیاز :
46
بازی‌های انجام شده :
38
برد :
10
مساوی :
16
باخت :
12
گل زده :
44
گل خورده :
49
کلین شیت :
13
کارت زرد :
49
کارت قرمز :
4
بازی های پیش رو
لیگ یک فرانسه
31 شهریور 1398
18:30
3 مهر 1398
20:30
6 مهر 1398
21:30
27 مهر 1398
21:30
4 آبان 1398
21:30
11 آبان 1398
22:30
18 آبان 1398
22:30
2 آذر 1398
22:30
9 آذر 1398
22:30
13 آذر 1398
22:30
16 آذر 1398
22:30
23 آذر 1398
22:30
30 آذر 1398
22:30
21 دی 1398
22:30
5 بهمن 1398
22:30
12 بهمن 1398
22:30
16 بهمن 1398
22:30
19 بهمن 1398
22:30
جام اتحادیه فرانسه
8 آبان 1398
22:30
بازی های انجام شده
لیگ یک فرانسه
22 شهریور 1398
9 شهریور 1398
2 شهریور 1398
25 مرداد 1398
19 مرداد 1398
لیگ ۱ فرانسه
3 خرداد 1398
28 اردیبهشت 1398
21 اردیبهشت 1398
14 اردیبهشت 1398
8 اردیبهشت 1398
30 فروردین 1398
24 فروردین 1398
17 فروردین 1398
10 فروردین 1398
25 اسفند 1397
19 اسفند 1397
11 اسفند 1397
4 اسفند 1397
27 بهمن 1397