درباره تیم
مربی :
Stephane Jobard
چند بازی اخیر :
رتبه :
18
امتیاز :
34
بازی‌های انجام شده :
38
برد :
9
مساوی :
7
باخت :
22
گل زده :
31
گل خورده :
60
کلین شیت :
6
کارت زرد :
75
کارت قرمز :
7
بازی های پیش رو
لیگ یک فرانسه
30 شهریور 1398
22:30
2 مهر 1398
20:30
6 مهر 1398
21:30
27 مهر 1398
21:30
4 آبان 1398
21:30
18 آبان 1398
22:30
2 آذر 1398
22:30
9 آذر 1398
22:30
16 آذر 1398
22:30
23 آذر 1398
22:30
30 آذر 1398
22:30
21 دی 1398
22:30
5 بهمن 1398
22:30
12 بهمن 1398
22:30
16 بهمن 1398
22:30
19 بهمن 1398
22:30
26 بهمن 1398
22:30
بازی های انجام شده
لیگ یک فرانسه
23 شهریور 1398
9 شهریور 1398
2 شهریور 1398
26 مرداد 1398
19 مرداد 1398
لیگ ۱ فرانسه
3 خرداد 1398
28 اردیبهشت 1398
21 اردیبهشت 1398
15 اردیبهشت 1398
8 اردیبهشت 1398
30 فروردین 1398
23 فروردین 1398
17 فروردین 1398
11 فروردین 1398
25 اسفند 1397
18 اسفند 1397
12 اسفند 1397
3 اسفند 1397
جام حذفی فرانسه