درباره تیم
مربی :
Ghislain Printant
چند بازی اخیر :
رتبه :
4
امتیاز :
66
بازی‌های انجام شده :
38
برد :
19
مساوی :
9
باخت :
10
گل زده :
59
گل خورده :
41
کلین شیت :
13
کارت زرد :
63
کارت قرمز :
7
بازی های پیش رو
لیگ اروپا/گروه I
لیگ یک فرانسه
31 شهریور 1398
18:30
3 مهر 1398
20:30
7 مهر 1398
18:30
14 مهر 1398
22:30
27 مهر 1398
21:30
4 آبان 1398
21:30
11 آبان 1398
22:30
18 آبان 1398
22:30
9 آذر 1398
22:30
13 آذر 1398
22:30
16 آذر 1398
22:30
بازی های انجام شده
لیگ یک فرانسه
24 شهریور 1398
10 شهریور 1398
6 شهریور 1398
27 مرداد 1398
19 مرداد 1398
لیگ ۱ فرانسه
3 خرداد 1398
28 اردیبهشت 1398
20 اردیبهشت 1398
15 اردیبهشت 1398
8 اردیبهشت 1398
1 اردیبهشت 1398
25 فروردین 1398
17 فروردین 1398
12 فروردین 1398
25 اسفند 1397
19 اسفند 1397
12 اسفند 1397
3 اسفند 1397
مطالب مرتبط