درباره تیم
مربی :
Alain Casanova
چند بازی اخیر :
رتبه :
16
امتیاز :
38
بازی‌های انجام شده :
38
برد :
8
مساوی :
14
باخت :
16
گل زده :
35
گل خورده :
57
کلین شیت :
9
کارت زرد :
76
کارت قرمز :
5
بازی های پیش رو
لیگ یک فرانسه
30 شهریور 1398
22:30
3 مهر 1398
20:30
6 مهر 1398
21:30
13 مهر 1398
21:30
27 مهر 1398
21:30
4 آبان 1398
21:30
11 آبان 1398
22:30
18 آبان 1398
22:30
2 آذر 1398
22:30
9 آذر 1398
22:30
13 آذر 1398
22:30
23 آذر 1398
22:30
30 آذر 1398
22:30
21 دی 1398
22:30
5 بهمن 1398
22:30
12 بهمن 1398
22:30
19 بهمن 1398
22:30
26 بهمن 1398
22:30
بازی های انجام شده
لیگ یک فرانسه
24 شهریور 1398
9 شهریور 1398
26 مرداد 1398
19 مرداد 1398
لیگ ۱ فرانسه
3 خرداد 1398
28 اردیبهشت 1398
21 اردیبهشت 1398
15 اردیبهشت 1398
8 اردیبهشت 1398
1 اردیبهشت 1398
25 فروردین 1398
18 فروردین 1398
24 اسفند 1397
19 اسفند 1397
12 اسفند 1397
5 اسفند 1397
28 بهمن 1397
21 بهمن 1397